Categories Menu

Webinar on Women Empowerment in the Home, Work and Community


Ang mga kababaihan, gaya ng mga kalalakihan, ay may importanteng tungkulin sa ating komunidad at lipunan.
ISAT U MC is inviting you to attend a webinar on Women Empowerment in the Home, Work and Community.

Together, let us make CHANGE work for women!

Google Meet link:
https://meet.google.com/xgi-qfyw-urc